Ejerskifteforsikring

Her på siden finder vi de bedste priser og råd til dit valg af netop ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen er en vigtig brik i en hver privat bolighandl i Danmark. Den sikre begge parter i handlen, så den er lige så vigtigt for sælger som for køber. 

Se billigste forsikringer

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Der kan være skader i boligen som køber ikke er bekendt med på overtagelsestidspunktet, altså skjulte skader som heller ikke står beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Det kan naturligvis være ubehalgeligt for en køber at finde sådanne skader og mangler efter overtagelsen. Skaderne kan endda være ukendt for sælger, men være at en væsentligt karakter for boligens værdig og brugelighed, derfor kan det være en meget god investering at tegne en ejerskifteforsikring.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at det ikke er en forsikring der kan bruges til at dække omkostninger til fejl og mangler som helt eller delvist er nævnt i tilstandsrapporten, der er altså kun tale om skjulte og ukendte problemer i boligen. Såfremt en skade er omfattet af andre forsikringer som f.eks. villaforsikring eller indbo er det disse der skal træde i kraft, ikke ejerskifteforsikringen.
 

Hvad koster en forsikring?

Der er flere ting der spiller ind for prissætningen af forsikringen, naturligvis spiller selve huset en rolle, herunder byggetypen, størrelsen, udhuse, konstruktion, byggeår mv. Men forsikringen kan også tegnes med forskellig længde, f.eks. en 5årig og en 10årig, hvilket betyder, at skader som formodes at have været i bygningen ved overtagelsen dækkes, også selvom de først opdages i den givende periode. Hvorfor det kan betale sig at købe en længere dækning, alt efter temperament. Priserne varigere meget firmaerne i mellem, hvorfor det kan være godt at indhente flere forskellige tilbud herpå, normalt kan de svinge fra 8.000kr og helt op til 45.000kr for samme forsikring, hertil skal man naturligvis bemærke at der ligeledes er stor forskel på hvad de forskellige firma dækker i deres forsikrnigspoliscer. Så det er værd at nærlæse de tilbud man indhenter.

Se billigste forsikringer
 

Hvem betaler en ejerskifteforsikring?

Som udgangspunkt betaler køber og sælger hver 50% af udgiften til forsikringen, reglen er at sælger anviser en forsikring til ejendommen, ønsker køber en anden og evt. dyrerer forsikring bidrager sælger blot med kontantbeløbet af 50% af den billigste forskring. Det er altså op til køber at dække de yderligere omkostninger ved at vælge en udvidet eller på andenvis dyrer forsikring. Vi opfordre dog til at nærlæse betingelserne og dækningerne, da det kan være en fordel at vælge en anden og dyrer forsikring. 
 

Hvad forskellen på en udvidet og almindelig ejerskifteforsikring?

Den primære forskel på alm. og udvidet ligger i dækningerne, altså hvad den givende forsikring dækker, normalt vil en udvidet forsikring også dække forurening af grunden, forhold ved grund og medførte skader heraf og ulovlige installationer omkring kloak og stikledninger på grunden. Derudover kan det være ting som manglende vådrum og særlig delvis dækning på kosmetiske skader. Det er normalt særligt anvist i forsikringspolicen til den udvidet-forsikring hvad der er yderligere dækket ved denne, hvorfor det altid er en god ide at få både et alm. og udvidet tilbud når du indhenter. Så er det nemt at holde den yderligere dækning op i mod merprisen. 
 

Hvad sker der ved konkurs? Som ved Husejernesforsikring?

Husejernesforsikring gik konkurs i 2016, og efterlod 26.000 kunder uden forsikringpå deres ejerskife. Husejernesforsiking brystede sig ellers med at deres kunder var lige så godt stilet som kunder i forsikringselskaber der er medlem i Garentifonden, med henvisning til de var med i en af verden største forsikringselskaber, så selvom Husejernesforsikring gik konkurs ville Gable Insurance AG træde til, dog var der ikke taget højde for, hvis Gable Insurance AG gik konkurs, hvilket der skete. 
Resultatet blev et politisk forlig med Forsikring & Pension samt Garentifonden, som vil dække de mange husejere der er nødstedte. Dog er hagen ved denne redning at kunderne vil stå med en selvrisiko på hele 20.000kr for skader, uanset hvad deres police måtte sige. Ønsker kunder alligevel at tegne en helt ny forsikring med ny præmie, sikre en seperat aftale dette, selvom denne tegnes efter overtagelsesdatoen.

Hvilke skader er dækket af ejerskifteforsikringen?

Det er en smule forskelligt fra forsikring til forsikring, men det generelle svar er skjulte og ulovlige skader, installationer og konstruktioner, der har været således ved overtagelsen, og som ikke har været nævnt og påtegnet i f.eks. tilstandsrapporten.
Efter ændringerne af ejerskifteforsikring maj 2012, er der indført yderligere dækninger for bl.a. ulovlige el- og vvsinstallationer til almindelige policer, hvilket betyder det ikke længere er forbeholdt de udvidede.

Hvad er typisk selvrisiko på ejerskifteforsikring?

Det er således at der er lovmessigt fastsat en maksimal selvrisko på 5000kr per. skade. Før var det forskelligt fra forsikring til forsikring. Man skal også huske, før man benytter sin forsikring, at det er per skade, vurderingen fra forsikringen kan altså godt mene at et givent forhold er 2 skader uafhæningt, og dermed mente at der skal opkræves for 2 skader, selvom du måtte mente det er en sammenhængende skade.

Hvilke parametre er vigtig for prissætning?

Vigtige parameter er svære at fastasætte, det er nogle forsikringsselskaberne sætter internt, men det syntes at være parametere som beliggenhed, byggeår, byggestil, tilbygninger, forsikringstype, hustype, forsikringsperiode og anførte forhold i tilstandsrapporten og elrapporten.

Er det lovplitgtigt at tegne forsikringen?

Det er ikke lovpligtigt at tegne forsikringen, ifølge bolius blev der i 2014 købt og solgt ca 58.000 ejendomme i Danmark men kun tegnet 22.000 ejerskifteforsikringer. Det er altså op til køber om denne ønsker at forsikre sig mod eventuelle mangler i boligen, det kan være en velovervejet beslutning ikke at tegne forsikringen.

Ejerskifteforsikring til landbrug eller nedlagt landbrug / landejendom?

Du kan tegne en ejerskifteforsikring til din landejendom/nedlagt landbrug hvis landbrugspligten er fjernet. Du kan heller ikke tegne forsikringen hvis erhvervsarealet (udhuse, længer, gamle driftsbygninger) udgør mere end 50% af det samlede areal.

Skal man tegne ejerskifte forsikring til ejerlejlighed?

Forsikringen kan tegnes helt på lige fod som med et hus. Der skal blot være udarbejdet de samme rapporter mv. som ellers er krævet, samt det skal være sælger der tilbyder forsikringen tegnes.

Kan man tegne en ejerskifteforsikring til sommerhus i udlandet?

Det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring for køb af ejendomme i udlandet.

Hvad er typisk ikke dækket?

En klassisk sag er fugt i kælder, men dette er forventeligt af ældre huse grundet daværende byggeforhold, hvorfor det ikke er dækket. Det skal altså være skader der ikke kan være forventelige af husets type og karakter for byggeperioden. Derudover er forhold der er anført i tilstandsrapporten eller elrapporten ikke dækket. Forhold undenfor sokkel/mur dækkes heller ikke, der er altså kun tale om ejendommen (dette kan fraviges ved udvidet forsikring).

Erstatning ved skader

Normalt erstattes en skade med tilsvarenede nyt. Dog kan der i nogle bygningsdele/skadestyper benyttes afskrivningstabeller, til at angive erstatningsbeløbet for at tage højde for alderen. Disse tabeller fremgår af policerne. 

Se billigste forsikringer